TÜSAD 31 MAYIS DÜNYA TÜTÜNSÜZLÜK GÜNÜ BASIN BİLDİRİSİ

 

31 MAYIS DÜNYA TÜTÜNSÜZ GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 30.05.2019

Tütün dumanı 7.000 kimyasal zehir içerir!
Bu yıl Dünya Sağlık Örgütü ve küresel partnerleri 31 Mayıs Tütünsüz Dünya Günü temasını "Tütün ve Akciğer Sağlığı" olarak belirlemişlerdir. Bu kampanya ile aktif ve pasif solunan tütün dumanının akciğere zararlı ve ölümcül etkilerine bir kez daha dikkat çekmek amaçlanmaktadır.

Akciğer kanserinin birincil nedeni sigara içimidir. En ölümcül kanser türü olarak bilinen akciğer kanserinde, aktif içim ve ikinci el sigara dumanı olguların üçte ikisinde kanserden sorumlu tutulmaktadır. Sigara bırakmayla ise akciğer kanseri riski azalmaktadır. Kronik akciğer hastalıkları, öksürük, balgam ve nefes darlığıyla kendisini gösteren hastalıklardır. Sigara dumanı Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’nın (KOAH) önde gelen nedenidir. Kişi ne kadar erken yaşta sigaraya başlarsa, o kadar erken KOAH gelişme olasılığı vardır. KOAH'ta en ucuz ve en etkili tedavi yöntemi sigaranın bırakılmasıdır.

Çocukluktan itibaren maruz kalınan sigara dumanı akciğer gelişimini olumsuz etkilemektedir. Çocukluk astımında sigara dumanı atak gelişimini tetikleyicidir. Akciğer kanseri, KOAH, astım dışında interstisyel akciğer hastalıklarında da birinci sıradaki risk faktörü sigaradır. Annenin sigara içmesi ya da ikinci el sigaraya maruz kalması, anne karnındaki bebeğin akciğerlerinin sorunlu gelişmesiyle sonuçlanmaktadır. Bu durum çocuklukta başlayan astım, sık tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonları için zemin hazırlamaktadır. Küresel olarak tahminen yılda 165.000 çocuk, 5 yaş altında ikinci el sigara dumanının yol açtığı alt solunum yolu enfeksiyonlarından kaybedilmektedir. Yaşayan çocuklarda ise duman maruziyeti erken yaşta KOAH gelişme riskini artırmaktadır.

Akciğer tüberkülozunun da (verem) tütün dumanı ile yakından ilişkili olmasıdır. Tütündeki toksinler latent tüberküloz enfeksiyonunun yeniden aktive olmasını ve hastalık yapmasını kolaylaştırmaktadır.
Hava kirliliğinin, özellikle iç ortam hava kirliliğinin de en önemli nedeni tütün dumanıdır. Tütün dumanı 7.000 kadar kimyasal zehir içerir ve bunlardan 69’unun kanser yaptığı kanıtlanmıştır.

TÜSAD her yıl Dünya Sağlık Örgütü, 31 Mayıs Tütünsüz Dünya Günü sloganı ile farkındalık çalışmaları yürütmektedir. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da TÜSAD Tütün Kontrolü Çalışma Grubu olarak 23 Mayıs 2019’da bu yıl belirlenen tema ile başarılı bir panel gerçekleştirdik. TÜSAD şemsiyesi altında Tütün Kontrolü Çalışma Grubumuz sadece 31 Mayıs değil tüm yıl boyunca tütünün akciğer sağlığına zararlı etkilerine dikkat çekici etkinliklere imza atmıştır ve akciğer sağlığını korumaya yönelik tüm faaliyetlerde yine aktif olarak rol almaya devam edecektir. 

TÜTÜN KONTROLÜ ÇALIŞMA GRUBU ADINA
Prof. Dr. M.ŞULE AKÇAY
Kaynak: www.who.int