COVİD-19 ve Çalışma Yaşamı

COVİD-19 ve Çalışma Yaşamı

Küresel COVİD-19 virüs pandemisi çalışma yaşamını büyük ölçüde etkilemektedir. Halk Sağlığını tehdit etmesinin yanında ekonomik, sosyal ve milyonlarca insanın uzun dönemde geçim ve sağlığını tehdit etmektedir. Devlet, işçiler ve işverenler salgınla mücadele de çalışanların güvenliğini,  işletmeler ve işlerin sürdürülebilirliğini sağlamada işbirliği içersinde olmalıdırlar.

COVID-19 esas olarak nefes yoluyla taşınan damlacıklarla yayıldığından, işyeri hijyen kurallarına özen gösterilmelidir. Düzenli olarak el yıkanmalı, el ve yüzey temizleyicilerinin kullanması sağlanmalıdır.

İşyerinde sosyal mesafeye özen gösterilmelidir.

İş yerinde yüze dokunmaktan kaçınılmalı, öksürük veya hapşırırken ağız kapatılmalıdır. Kendini iyi hissetmeyen çalışan kendisini izole etmeli ve tıbbi yardım için başvurmalıdır.

İşyeri dışında düzenlenecek iş seyahatleri, konferans, kongre vb. etkinlikler mümkün olabildiğince ertelenmeli, yapılmasının zorunlu olduğu hallerde öncelikle sesli ve görüntülü iletişim imkânları kullanılmalıdır.

İşyerinde bulunması zorunlu olmayan ve hassas risk gruplarının evden çalışması sağlanmalıdır.

Kişisel koruyucu kullanımların doğru kullanılmasına dikkat edilmelidir. Enfeksiyon şüphesi olan kişilerle doğrudan temas veya kontaminasyon riski bulunan çalışma ortamlarında, çalışanların tam kapalı göz koruyucu veya yüz koruyucu/siperlik (EN-166), koruyucu kıyafet (EN-14126), solunum koruyucu (EN-149/FFP2 veya FFP3) ventilsiz maskelerin ve eldivenlerin (EN ISO 374-5 ve virüs piktogramlı) kullanılması sağlanmalıdır. Covid-19 virüsüne karşı koruma amaçlı “tekrar kullanılamaz” anlamına gelen “NR” işareti bulunan maskelerin bulundurulması gerekmektedir.

Bir çalışanın COVID-19 olduğu tespit edilirse, işverenler diğer çalışanları için COVID-19'a maruz kalma olasılıkları konusunda bilgilendirme yapmalı ve sağlık kuruluşları ile irtibata geçmelidir. Öncelikle temaslıların belirlenmesi ve Sağlık Bakanlığı’nın ilgili sağlık kuruluşu ile iletişime geçilerek sevki sağlanmalıdır. Özellikle diğer çalışanların gereksiz yere acil COVİD triaj ve polikliniklerine test yaptırmak için yollanması ile enfeksiyonla karşılaşma ihtimallerinin artabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Kaynaklar:

  1. https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--en/index.htm
  2. https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/41159/isyerlerinde_koronavirus_covid-19_karsi_alinan_onlemler.pdf

TÜSAD Mesleki ve Çevresel Solunum Hastalıkları-İş Sağlığı Çalışma Grubu