Çocuklarda COVID19


Çocuklarda COVID-19

 • Erişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da COVID-19 enfeksiyonu görülebilmektedir.
 • Çocuklar bu enfeksiyonu erişkinlere göre daha hafif geçirmektedir.
 • Çocuklarda ağır hastalık ve ölüm nadir bildirilmiştir.
 • Çocuklar hem diğer çocuklara hem de erişkin ve yaşlı bireylere damlacık yolu ile bu enfeksiyonu bulaştırabilirler.
 • Enfeksiyonun yayılımını önlemek için çocuklara da hijyen kuralları konusunda eğitim verilmelidir.
 • COVID-19 enfeksiyonu olan gebelerden yenidoğan bebeklere doğum yolu ve anne sütü ile virüsün geçtiği bugüne kadar gösterilmemiştir. Ancak doğum sonrası anne ve bebeğin yakın teması ve solunum sekresyonlarının bulaşı ile enfeksiyon geçebilir.
 • Ağır hastalığı olmayan enfekte anneler hijyen koşullarına dikkat ederek bebeği emzirebilirler.
 • Hasta olan çocuklar genellikle hastalığı hafif atlattığı için çoğu çocuk hastada ilaç tedavisine gerek duyulmaz ancak hastalık sürecinde çocuk toplumdan izole edilmelidir.
 • Çocukların evde kaldığı süreçte eğitimlerine devam etmeleri, aile içi eğitici oyunlarla ailece beraber vakit geçirebilecekleri faaliyetler yapmaları, kitap okuma alışkanlığı kazanmaları,  düzenli bedensel faaliyetler ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının devamının sağlanması önemlidir.
 • Bu süre içinde Sağlık Bakanlığı aşı takvimine göre aşı zamanı gelen çocuklara takip eden ilgili sağlık kuruluşu ile öngörüşme yapılarak çocukluk çağı aşıları yaptırılmalıdır.
 • Altta yatan hastalığı olan çocukların COVID-19 enfeksiyonunu ağır geçirebileceği akılda tutulmalıdır. Bu çocuklar hastalık bulgusu olduğunda takip edildikleri sağlık kuruluşlarına başvurmalıdır.
 •  Kronik hastalığı olan çocuklar düzenli kullandıkları ilaçları bu dönemde de aksatmamalıdır.

TÜSAD Çocuk Göğüs Hastalıkları Koordinasyon Kurulu